Bio

Jestem naukowcem, aktywistą politycznym, a od 2010 roku również politykiem lokalnym.

Skończyłem magisterskie studia prawnicze i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuję w Katedrze Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ. W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych. Naukowo zajmuję się logiką filozoficzną (logika czynu), metodologią nauki, etyką (w tym bioetyką) oraz teorią polityki. Teoretyczną wiedzę staram się sprawdzać w działaniu. Współtworzyłem Polską Sieć Polityki Narkotykowej, organizację ekspercką i inicjatywę obywatelską, dzięki której (między innymi) doszło do pierwszej od 10 lat zmiany polskiego prawa narkotykowego w duchu hasła „leczyć zamiast karać”.

W 2010 roku po raz pierwszy uzyskałem w wyborach samorządowych mandat radnego Rady Miejskiej w Wadowicach. W 2014 roku startując z własnego komitetu wyborczego Wolne Wadowice zdobyłem po raz kolejny mandat radnego, a jednocześnie zostałem przez mieszkańców naszej gminy wybrany burmistrzem Wadowic. W 2018 roku wygrałem ponownie wybory w mieście, ale w miejscowościach wiejskich, które zdecydowały o wyniku wyborów, zwyciężył kandydat PiS. Wprowadziłem jednak do 21 osobowej Rady Miejskiej aż 10 radnych, a sam po raz trzeci uzyskałem mandat radnego. W 2019 roku ponownie wygrałem głosowanie w Wadowicach, w czasie wyborów do parlamentu  zdobywając największe poparcie spośród wszystkich kandydatów (co oczywiście nie miało szans przełożyć się na mandat).

W czasie moich rządów Wadowice wysunęły się na czołowe miejsca we wszystkich rankingach, nadrabiając zaległości z 20 lat. Ze swoim zespołem przygotowałem i przeprowadziłem kluczowe dla mieszkańców inwestycje, które wciąż w mieście się realizują. Ze środków zewnętrznych i UE pozyskaliśmy do budżetu gminy ok 110 mln zł.

Do niedawna byłem jedynym politykiem (i jednym z niewielu ludzi nauki) deklarującym konsumpcję tzw. narkotyków. To protest przeciwko hipokryzji zatruwającej życie publiczne w naszym kraju. Rządzące elity nie stronią od alkoholu ani tytoniu – silnie uzależniających i niebezpiecznych substancji. Tymczasem tysiące młodych ludzi karane są za posiadanie nielegalnych substancji, które szkodzą im w mniejszym stopniu. Wszystko w imię doraźnych politycznych korzyści.

Za działalność naukową byłem wielokrotnie nagradzany. W 2008 roku otrzymałem roczne stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych doktorów. W 2008 roku Fundacja Tygodnika Polityka przyznała mi również nagrodę „Zostańcie z Nami”, skierowaną do najlepszych w kraju badaczy młodego pokolenia. Tego samego roku otrzymałem również nagrodę Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny filozofii prawa (prawniczych zastosowań logiki). Stała się ona podstawą mojej pierwszej monografii naukowej, którą opublikowałem w 2011 roku.

Dwukrotnie odbywałem półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze (Niemcy), cztery miesiące spędziłem na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii. W 2009 roku Państwowy Uniwersytet Puerto Rico zaproponował mi zaś stanowisko profesora wizytującego w zakresie bioetyki.

Dydaktyką i pracą naukową zarabiam nie tylko na chleb. To również moja pasja. Na mojej macierzystej uczelni prowadziłem wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty dla studentów prawa i doktorantów. Wcześniej uczyłem filozofii nauki młodzież licealną w Wadowicach, w studenckim Radio RAK prowadziłem własny program radiowy poświęcony kulturze i nauce alternatywnej. Ukoronowaniem moich wysiłków dydaktycznych było zaproszenie do udziału w XIV Festiwalu Nauki w Warszawie (2010 rok) i wyróżnienie od organizatorów za dwa wykłady, które tam wygłosiłem.

Dużo publikuję, także tekstów publicystycznych, prowadzę dwa poczytne blogi, z których jeden otrzymał wyróżnienie BLOG ROKU 2011 w kategorii polityka.  Przez redakcję Gazety Krakowskiej zostałem wyróżniony nominacją do plebiscytu Mocny Człowiek Małopolski Zachodniej, gdzie otrzymałem wyróżnienie jako reprezentant społecznego aktywizmu. W 2014 roku byłem kandydatem z listy Zielonych do Parlamentu Europejskiego. Niestety, nie zdołaliśmy zebrać liczby podpisów wymaganej do jej zarejestrowania.

Prowadzę badania, podróżuję, poznaję ludzi i walczę z antydemokratycznym systemem represji. Od momentu czynnego zaangażowania się w politykę i próby zreformowania kraju, nie otrzymywałem żadnego wsparcia finansowego mojej działalności naukowej od jakiejkolwiek krajowej instytucji. Jest to dla mnie sygnałem, że wybrałem właściwą drogę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *