Whatever works

1. Trochę jadu. Sam kiedyś wykonywałem zawód dziennikarza – byłem radiowcem. Mówiłem w pustkę. Ale z sensem. Epizod ten pozwala mi rościć sobie prawo do krytyki kiepskiej dziennikarskiej r... Read More