Bio

Jestem naukowcem, aktywistą politycznym, a ostatnio również politykiem lokalnym.

Skończyłem magisterskie studia prawnicze i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuję w Katedrze Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ. W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych. Naukowo zajmuję się logiką filozoficzną (logika czynu), metodologią nauki, etyką (w tym bioetyką) oraz teorią polityki. Teoretyczną wiedzę staram się sprawdzać w działaniu. Współtworzyłem Polską Sieć Polityki Narkotykowej, organizację ekspercką i inicjatywę obywatelską, dzięki której (między innymi) doszło do pierwszej od 10 lat zmiany polskiego prawa narkotykowego w duchu hasła „leczyć zamiast karać”.

W 2010 roku uzyskałem w wyborach samorządowych mandat radnego Rady Miejskiej Wadowic. Do niedawna byłem jedynym politykiem (i jednym z niewielu ludzi nauki) deklarującym konsumpcję tzw. narkotyków. To protest przeciwko hipokryzji zatruwającej życie publiczne w naszym kraju. Rządzące elity nie stronią od alkoholu ani tytoniu – silnie uzależniających i niebezpiecznych substancji. Tymczasem tysiące młodych ludzi karane są za posiadanie nielegalnych substancji, które szkodzą im w mniejszym stopniu. Wszystko w imię doraźnych politycznych korzyści.

Za działalność naukową byłem wielokrotnie nagradzany. W 2008 roku otrzymałem roczne stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych doktorów. W 2008 roku Fundacja Tygodnika Polityka przyznała mi również nagrodę „Zostańcie z Nami”, skierowaną do najlepszych w kraju badaczy młodego pokolenia. Tego samego roku otrzymałem również nagrodę Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny filozofii prawa (prawniczych zastosowań logiki).

Dwukrotnie odbywałem półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze (Niemcy), cztery miesiące spędziłem na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii. W 2009 roku Państwowy Uniwersytet Puerto Rico zaproponował mi zaś stanowisko profesora wizytującego w zakresie bioetyki.

Dydaktyką i pracą naukową zarabiam nie tylko na chleb. To również moja pasja. Obecnie na mojej macierzystej uczelni prowadzę wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty dla studentów prawa i doktorantów. Wcześniej uczyłem filozofii nauki młodzież licealną w Wadowicach, prowadziłem własny program radiowy poświęcony kulturze i nauce alternatywnej. Ukoronowaniem moich wysiłków dydaktycznych było zaproszenie do udziału w XIV Festiwalu Nauki w Warszawie (2010 rok) i wyróżnienie od organizatorów za dwa wykłady, które tam wygłosiłem.

Dużo publikuję, także tekstów publicystycznych, prowadzę dwa poczytne blogi, z których jeden otrzymał wyróżnienie BLOG ROKU 2011 w kategorii polityka. W 2011 roku opublikowałem swoją pierwszą monografię naukową. Przez redakcję Gazety Krakowskiej zostałem wyróżniony nominacją do plebiscytu Mocny Człowiek Małopolski Zachodniej, gdzie otrzymałem wyróżnienie jako reprezentant społecznego aktywizmu. W 2014 roku byłem kandydatem z listy Zielonych do Parlamentu Europejskiego. Niestety, nie zdołaliśmy zebrać liczby podpisów wymaganej do jej zarejestrowania.

Prowadzę badania, podróżuję, poznaję ludzi i walczę z systemem represji. Od momentu czynnego zaangażowania się w politykę i próby zreformowania kraju, nie otrzymuję już żadnego wsparcia finansowego mojej działalności naukowej od jakiejkolwiek krajowej instytucji. Jest to dla mnie sygnałem, że wybrałem właściwą drogę.

Obecnie kandyduje na stanowisko burmistrza Wadowic z komitetu obywateli Gminy Wadowice zrzeszonych w stowarzyszeniu Inicjatywa Wolne Wadowice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *