Whatever works

1. Trochę jadu. Sam kiedyś wykonywałem zawód dziennikarza – byłem radiowcem. Mówiłem w pustkę. Ale z sensem. Epizod ten pozwala mi rościć sobie prawo do krytyki kiepskiej dziennikarskiej r... Read More

Moje cele w 2010 roku

2010 rok bez wątpienia będzie dla mnie rokiem burzy i naporu. Na pierwszy plan wysuwają się w nim dwa zagadnienia. Rezygnacja z penalizacji posiadania narkotyków na własny użytek. Od wielu lat ... Read More