Przekleństwo Rospudy

Nagroda Fundacji Goldmanów, zwana również „ekologicznym Noblem”, przypadła w tym roku Polce – Małgorzacie Górskiej. Ten wielki osobisty sukces szeroko komentowały – całkowicie słuszni... Read More

Whatever works

1. Trochę jadu. Sam kiedyś wykonywałem zawód dziennikarza – byłem radiowcem. Mówiłem w pustkę. Ale z sensem. Epizod ten pozwala mi rościć sobie prawo do krytyki kiepskiej dziennikarskiej r... Read More